00:07:32
סיפורה של משפחה מירושלים, שכמו משפחות רבות אחרות נפגעה כלכלית בעקבות ההתייקרות בבורסה ב-1973
ז'אנר:

כתבתו של אברהם קושניר מתוך "יומן השבוע"

כל הפרקים

}