קונדיטור מוכשר ושאפתן אופה ומעצב יצירת אמנות אכילה לכבוד חתונה מפוארת במיוחד
ז'אנר:

מתוך "זה הסוד שלי"

}