00:00:34
1998, בעיר האיטלקית מציינים את יום הפסטה הבינלאומי

מתוך "מהיום למחר" בהגשת עמנואל הלפרין 

}