1920X1080 No Logo רמה מסינגר
00:24:30
המשוררת, הסופרת והמתרגמת מספרת על שנים רבות של כתיבה לילדים. בין יצירותיה סדרות טלוויזיה כמו חג לי וקרוסלה, ושירי פתיחה לסדרות מה פתאום, רכבת ההפתעות ופרפר נחמד. שודר בשנת 2008

יוצרי הסדרה: עוזי וחיים אסנר, רמה מסינגר. הנחיה: רמה מסינגר. עריכה: איציק יושע. הפקה: טלי גפני-ויינברג. בימוי: יצחק שאולי. בהשתתפות: לאה נאור, נורית הירש, דורי בן-זאב

כל הפרקים

}