1920X1080 No Logo רמה מסינגר
00:04:55
השחקנית מספרת על "המפקח בא" וזכייתה בפרס על "משרתם של שני אדונים". מי ידע שקריאת שירים בטקסי יום הזיכרון בבית הספר יובילו לקריירה מפוארת כל כך?

מתוך "כל ערב עם רבקה מיכאלי". הגשה: מרב מיכאלי. בהשתתפות: שמואל וילוז'ני

כל הפרקים

}