1920X1080 No Logo רמה מסינגר
00:24:26
שיחה עם הסופר והמשורר על יצירותיו לילדים וכן על ילדותו שלו. בהשתתפות הצייר והמאייר דני קרמן, חבר ילדות של אטלס שאייר את ספריו. שודר בשנת 2008

יוצרי הסדרה: עוזי וחיים אסנר, רמה מסינגר. הנחיה: רמה מסינגר. עריכה: איציק יושע. הפקה: טלי גפני-ויינברג. בימוי: יצחק שאולי. בהשתתפות: אושיק לוי, אורי הרפז, שני הרפז

כל הפרקים

}