אנחנו כאן
00:06:15
נפלתם על הדור הלא נכון: ישבנו לצפות ב"סובייצקה" וזיהינו שם את סיפור ההגירה של המשפחות של כולנו

אנחנו כאן

כאן מחזקים