מדע הבחירות
00:06:13
בישראל מאוד פשוט לזייף תוצאות בחירות, וזה נעשה על ידי אנשי מפתח במערכת, ברמות הכי גבוהות. הנתונים מעידים על רמאויות מאורגנות שגם מתועדת לעיתים בפרוטוקולים. אלון יששכר על שיטת הבחירות שמאפשרת לפזר קולות לא כשרים

כל הפרקים