מדע הבחירות
00:05:54
שורה של מחקרים שנערכו בארצות הברית מראה התאמה בין מבנה המוח לדפוס ההצבעה. אמ;לק: ימנים נגעלים יותר בקלות, רגישים יותר לטעם מר ועוד כל מיני. האם הבחירות מכורות, מהכיוון שהכי לא היינו מוכנים אליו?

כל הפרקים