00:29:52
בן שני במסע בעקבות ההמצאות והחוקרים הישראלים שישנו את פני הרפואה. הנדסת חיידקים, טיפולים חשמליים ועריכת גנים ועוד. פרק 1. להדפיס לב: החוקרים הישראליים שמפתחים פתרון מפתיע לבעיית המחסור באיברים להשתלה.

היום השמיני

}