00:30:15
בן שני במסע בעקבות ההמצאות והחוקרים הישראליים שישנו את פני עולם הרפואה. איך שומעים דרך האצבעות? סיפורו של חוקר המוח שמפתח טכנולוגיות חדשניות לשימוש בחושים

}