00:31:23
בן שני במסע בעקבות ההמצאות והחוקרים הישראלים שישנו את פני הרפואה. פרק 2. לחווט את המוח מחדש: סיפורם של החוקרים הישראליים שמפתחים טכנולוגיות שתוכל להשפיע על המוח ולטפל בדיכאון.

}