פמת"א
00:35:45
הלחץ סביב עוצר המשכנתאות גובר, מרסל מותקפת ומורחקת מהתיק. למרות זאת היא מצליחה להביא עדות חדשה ובלתי צפויה. קובי מוזמן לחקירת מח"ש
ז'אנר:

עונה 1

עונה 1 - תיאור קולי