פמת"א
00:40:34
מרסל מנסה לקשור בין החס"מ לתיק הסמים, מה שמוביל לעימות בינה לחליל ואורלי. ארזי מקבל הצעה שאסור לסרב לה. אלישע מוזמן לחקירה. ד״ר זמיר ומרסל מתקרבים. סנופ נפטרת מהמעבדה אך הצרות רק מתחילות
ז'אנר:

עונה 1

עונה 1 - תיאור קולי