פמת"א
00:45:30
מרסל נמלטת ממורדוך ומוסרת את ההקלטה המפלילה לידי זבולוני. מפגש בין מרסל לסנופ מניב תוצאות מפתיעות. כסליו מאשרת הגשת כתבי אישום אך חשיפת הקשר בין מרסל לזמיר טורפת את הקלפים
ז'אנר:

עונה 1

עונה 1 - תיאור קולי

}