• דרמה

יצירה טלוויזיונית מטלטלת על ימיה הראשונים של מלחמת יום הכיפורים

לצפייה בפרק הראשון