מתיר עגונות
00:42:09
יוסף מנסה לקדם את התיק של מרינה בשיטות יצירתיות במיוחד, וננזף ע"י הרב אהרון, מה שגורם לו לחשוד שאחד מעמיתיו בוגד בו. מפגש עם הרופאה של חנה מנעוריה, מעורר ביוסף חשד בנוגע לבעיות הפוריות שלהם.

כל הפרקים

}