מתיר עגונות
00:57:14
חנה מספרת ליוסף את הסוד הגדול מעברה. יוסף מחפש נקמה במקום להיות פנוי רגשית לחנה. ליאת מקבלת גט והמפגש שלה עם יוסף גורם לו לפקפק בקשר שלו עם חנה. בשורה שחנה מבשרת לו גורמת למערבולת חדשה

כל הפרקים