מתיר עגונות
00:38:52
יוסף מסתבך מול העבריינים שהלוו לטלי בשוק האפור. הוא מפסיק להגיע למפגשי האנוסים ובמקביל הקשר שלו עם ליאת מתפתח. חנה משכנעת את יוסף שתצטרף אליו לנסיעתו לחו"ל, לאיתור בעלה הסרבן של ליאת

כל הפרקים