00:28:53
תעודה. סיפורו של דור הY (צעירים בני 25-35). מדוע הדור הזה מושמץ כל כך והאם אנחנו מבינים אותם? פרק 3. שני סוגים של חרטוט: האם האקדמיה מוכרת לצעירים הישראלים הבטחות ללא כיסוי על תארים שיבטיחו מקום עבודה?

}