00:28:15
כיצד נראים חייהם של ישראלים שניסו לבנות חיים מחוץ לישראל, וכיצד נראים חייהם של צעירים ממקומות אחרים בעולם?

}