00:28:36
הפרק הרביעי בסדרה משרטט את שוק הפנויים פנוייות, שהפך בשנים האחרונות לנחלתן הכמעט בלעדית של האפליקציות השונות. הפרק מתאר את מגוון ישומוני השידוכים, משרטט את היתרונות ואת החסרונות שבהם, מצביע על הכשלים הנפשיים שהמנגנונים הללו מעניקים לצעירים בני דור ה-Y (שגדלו בעולם לא דיגיטלי), ומציע כמה תשובות לשאלה - כיצד אמורים צעירים להתנהל עם הכשלים הללו בעתיד

}