00:53:34
חייו והגותו של הרמב"ם, רבי משה בן מימון, גדול ההוגים ואנשי ההלכה בתולדות העולם היהודי, והרלוונטיות לחיינו אנו מדינת ישראל 2017. פרק 1: ילדותו בקורדובה, הבריחה למרוקו, התאסלמותו בכפייה והגעתו לא"י.

}