00:49:42
חייו והגותו של הרמב"ם, גדול ההוגים ואנשי ההלכה בתולדות העולם היהודי, והרלוונטיות לחיינו כיום. הפרק השלישי עוסק ב-"מורה נבוכים" ספר הפילוסופיה שנותר שנוי במחלוקת, ומציב שאלות קשות ליהדות בת ימינו אנו.

}