00:54:57
חייו והגותו של הרמב"ם, רבי משה בן מימון, גדול ההוגים ואנשי ההלכה בתולדות העולם היהודי, והרלוונטיות לחיינו אנו מדינת ישראל 2017. פרק 2: חייו של הרמב"ם במצרים, בה חיבר את ספרו המונומנטלי "משנה תורה".