Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:51:59
סיפור מדהים, שמסופר דרך חייהם של האוליגרכים הרוסים, אודות דיקטטור ששואף להחזיר את ההיסטוריה לאחור, גם אם יאלץ להקריב את חייהם של אלפי אנשים
ז'אנר:

}