Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:51:59
עלייתם של הטייקונים בסין החלה כשהמפלגה הקומוניסטית שחררה קצת את ההגבלות על הכלכלה בשנות ה-80. אבל החופש שלהם עדיין מוגבל, וגם היום כל מי שחורג מהמותר בעיני השלטון משלם את המחיר, כמו שקרא לג'ק מא, מייסד עליבאבא

}