1920X1080 No Logo היהודים באים מערכוני עונה 6
00:03:56
שיירה של 20 יהודים מובלת אל תוך היער בראשם חייל נאצי. הם מתקרבים אל קרחת יער בה מחכה בור וכיתת יורים

עונה 6

}