1920X1080 No Logo היהודים באים מערכוני עונה 6
00:04:16
סביב שולחן ישיבות יושבים נציגי האספה המכוננת מכל המפלגות, ביניהם בן גוריון, בגין וגם סייף א-דין אל זועבי. בגין דורש לדון בחוקה למדינת ישראל.

עונה 6

}