1920X1080 No Logo היהודים באים מערכוני עונה 6
00:04:12
אל ראש הממשלה יצחק רבין מגיעים אריה דרעי ושולמית אלוני, כדי לפטר את שולמית אלוני, על הדרך הם מלמדים אותה שיעור על אבולוציה

עונה 6

}