• קומדיה
  • אירוח

הפינות הנבחרות מתוך התוכנית של שי שטרן

לצפייה בפרק הראשון

הפינה של מנדי ביתאן

הפינה של מנדי ביתאן