• קומדיה
  • אירוח

הפינות הנבחרות מתוך התוכנית של שי שטרן

לצפייה בפרק הראשון

קטעים נבחרים

קטעים נבחרים