7 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (2)
00:50:35
מזון ומים משבר האקלים עלול להפוך את כדור הארץ לבלתי ראוי למחיה עד שנת 2050. אבל צוות מומחים זה מאמין שכל עוד נפעל עכשיו, 2050 תוכל להיראות אחרת – ושכבר קיימים בעולם מיזמים וטכנולוגיות שיוכלו לעזור לנו להבטיח את עתידנו. הפעם, ידברו המומחים על הצורך לדאוג לביטחון תזונתי וגישה למים נקיים לכלל אוכלוסיית העולם, ויוצגו מיזמים מרחבי העולם לחקלאות עירונית ומחדשת, ייצור בשר מתורבת ודיג בר-קיימה, והתפלת ומִחזור מים.

}