7 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (2)
00:47:39
משבר האקלים עלול להפוך את כדור הארץ לבלתי ראוי למחיה עד שנת 2050. אבל צוות מומחים זה מאמין שכל עוד נפעל עכשיו, 2050 תוכל להיראות אחרת – ושכבר קיימים בעולם מיזמים וטכנולוגיות שיוכלו לעזור לנו להבטיח את עתידנו. הפעם, ידברו המומחים על הצורך במערכת תחבורה חדשה: יעילה יותר, מהירה יותר, ירוקה יותר, ושאינה תופסת שטחים עירוניים רחבים, ויוצגו מיזמים מרחבי העולם לייעול התחבורה ביבשה ובאוויר.

}