7 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (2)
00:47:38
בית הגידול האנושי משבר האקלים עלול להפוך את כדור הארץ לבלתי ראוי למחיה עד שנת 2050. אבל צוות מומחים זה מאמין שכל עוד נפעל עכשיו, 2050 תוכל להיראות אחרת – ושכבר קיימים בעולם מיזמים וטכנולוגיות שיוכלו לעזור לנו להבטיח את עתידנו. הפעם, ידברו המומחים על הצורך לשמר סביבת מחיה בת-קיימה למין האנושי שתהיה חסינה לשינויי האקלים, ויוצגו מיזמים מרחבי העולם לערים ירוקות וחכמות, לטיפול בפסולת ומחזור, ולשיקום הנזקים שנגרמו לכדור הארץ.

}