Cover

"פי 50 יותר חזק מהרואין": הישראלים שקיבלו מהרופא אופיואידים - והפכו לנרקומנים

משככי כאבים אופיואידים הם סמים לכל דבר: גורמים לתלות קשה, וחזקים מהרואין. ארצות הברית כבר הודתה שמדובר במגיפה, מאות אלפים מתו מצריכת יתר וחברות התרופות פיצו מטופלים במיליארדים. אבל בישראל, צריכת פנטניל לדוגמה – נוסקת, ועדיין אין מעקב, שקיפות או תוכנית לטיפול במגפה. אז איפה משרד הבריאות?