Cover

המדיניות הרפואית שיוצרת מכורים: "מהרגע שקיבלתי את מדבקות הפנטה - נגמרו לי החיים"

פרק 2 בסדרה "מכורים ברישיון" מציג את משכך הכאבים החזק פנטניל. למרות שניתן רק במרשם, צריכתו בישראל נוסקת. כך בגלל פציעה, ניתוח או אשפוז - מטופלים מצאו את עצמם מכורים לתרופה שחזקה פי 50 מהרואין. בגרסתו המשודרגת, הוא נראה כמדבקה תמימה - אבל המחיר בלתי נתפס