Cover
ההתמכרות למשככי כאבים מהירה מאוד – והגמילה היא תהליך יקר, ארוך ומפרך, שלא תמיד מצליח. בפּרק השלישי והאחרון - ריאד עלי ביקר במרכזי הגמילה העמוסים שמקבלים את כולם, מקצינים בצה"ל ועד רופאים, עורכי דין ואנשי עסקים. קופות החולים מתחילות להכיר גם כן בתופעה ומנסות לייצר חלופות משלהן