כתב דסק המשפט | בעבר כתב העיתון "בשבע", כתב המשפט בעיתון "מעריב" וכתב המשפט של "גלובס" | משנת 2021 נמנה עם מגישי הפינה "פערים של אחרים" בתוכנית "מהצד השני עם גיא זהר" בכאן 11

...טוען