מגיש "קלמן ליברמן" ו"עצם העניין" | כתב תחקירים ובעל טור ב"מעריב"

...טוען