00:07:55
מאיר שלו מצטרף לנסיעה באוטובוס מיוחד יחד עם נהג צבעוני במיוחד בשם ארזי גפני

כל הפרקים

}