00:33:22
שיחה על השינויים שחלו בדמות הגיבור בקולנוע המקומי

בהגשת דליה מזור. לכבוד יום העצמאות 1990

כל הפרקים

}