00:34:15
כותבים ומו"לים מספרים על תהליך הייצור, מבית הדפוס ועד לחנויות

כתבתו של צבי גורן מתוך מבט שני  

כל הפרקים

}