00:01:24
הקוראים מצטיידים בספרות לכל השנה. שודר ביוני 1978

כתבתו של בניה בן-נון מתוך מהדורת מבט

כל הפרקים

}