עמוד האש
00:49:07
המקום השקט ביותר במזרח התיכון. החל משנת 1924 הופכת ישראל יעד לפליטים נרדפי אנטישמיות. שמונה שנים של שקט יחסי מסתיימות בגל התנפלויות ערביות על יישובים עבריים בארץ ישראל. אלה היו פרעות תרפ"ט

כל הפרקים

}