עמוד האש
00:45:55
מאורעות ומרד. בשנת 1936 מכריזים הערבים על שביתה כללית, ופותחים בהתקפות רצחניות על יהודים. אלה "מאורעות תרצ"ו" (או "המרד הערבי" 1936). בריטניה ממליצה על חלוקת הארץ לשתי מדינות, ערבית ויהודית

כל הפרקים

}