00:43:45
חשרת הסופה (1933 - 1935). נבואות הציונות בדבר עתיד יהודי אירופה מתחילות להתגשם עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל גדלה, הארץ משגשגת, ותל אביב הופכת מעיירה קטנה לעיר ולכרך

כל הפרקים