עמוד האש
00:48:56
פרשת הדרכים (1929 - 1933). עם התחזקות התנועה הלאומית הערבית, מבקשת ממשלת בריטניה לסגת מהתחיבויותיה ליהודים. הציבור בארץ נחלק ביחסו לשאלה הערבית. המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות

כל הפרקים

}