2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
01:35:32
ערב מחווה לשושנה דמארי, מלכת הזמר העברי וכלת פרס ישראל, במלאת 100 להולדתה, שהתקיים בפסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון. משתתפות: שלומית אהרון, אסתר רדא, קרן הדר, עדי כהן, תום כהן, ואלרי חמאתי

}