30:00:00

היום הבין-לאומי למאבק במילת נשים - עורר את השיח במצרים

רגע לפני שהיום נגמר, חדשות הלילה תסכם עבורכם את כל הדברים החשובים והמעניינים שקרו היום – מזווית קצת אחרת. מגישה: רומי נוימרק

כל הפרקים